Quality

Alimex Europe staat voor kwaliteit, door de jaren heen hebben we een wereldwijde reputatie en erkenning opgebouwd door zowel onze werkwijze als de kwaliteit die we leveren.

 

We staan voor een nauwe en persoonlijke samenwerking met zowel onze leveranciers als klanten, zo kunnen we beter inspelen op de huidige kwaliteitsverwachtingen maar ook op de toekomstige. Het logistieke luik kunnen we ook voor onze rekening nemen indien gewenst. Hiervoor werken we samen met vaste,  betrouwbare en kwalitatieve transporteurs die voldoen aan alle wettelijke normen en de verwachtingen die Alimex Europe stelt.

 

Door de relaties en de afzetmarkt die we verwezenlijkt hebben kunnen we onze gekende hoge kwaliteit steeds aanbieden aan een scherpe markprijs. We proberen ook steeds in te spelen op marktevoluties en onze klanten hierover zo goed mogelijk in te lichten om een win-win situatie te creëren voor alle betrokken partijen.

 

Onze kwaliteit wordt door externe firma’s gecontroleerd, gecertificeerd en door ons geborgd, dit op vraag van Alimex Europe en onze klanten.